Trainingen & Workshops


Wat is hooggevoeligheid?

De laatste jaren is over hooggevoeligheid (ofwel hoog sensitiviteit en de Amerikaanse benaming HSP; High Sensitive Person) steeds meer bekend geworden. Zo is er wetenschappelijk bewijs dat hooggevoeligheid een aangeboren karakter eigenschap is. Er is daarbij sprake van een gevoeliger centraal zenuwstelsel. Er is dus geen sprake van een stoornis. 15-20% van de mensen (mannen én vrouwen) zijn in meer of mindere mate geboren met de karakter eigenschap hoog sensitief.

Uit onderzoek komt naar voren dat er twee specifieke kenmerken zijn:

1. Gevoeligheid voor zintuiglijke informatie (prikkels): als je hooggevoelig bent, heb je een snellere en scherpere waarneming en neem je meer waar. Daarbij kan onderscheid gemaakt worden tussen de volgende prikkels: · Fysieke prikkels, zoals licht, geluid, geur, smaak, irritaties op de huid, pijn · Emotionele prikkels. Hierbij valt te denken aan stemming van anderen aanvoelen, sfeer in een ruimte opmerken, verwachtingen van anderen voelen, het leed in de wereld aantrekken en intense eigen emoties. · Prikkels die je op pakt als je te maken krijgt met nieuwe situaties en veranderingen. Misschien herkent u dat u in een nieuwe situatie eerst gaat observeren, voordat u actief mee gaat doen. Ook kan het zo zijn dat u kleine veranderingen snel opmerkt en dat verandering in dagritme lastig is om mee om te gaan. · Sociale situaties. Daarbij kun je denken aan tijd nodig hebben om te wennen aan bezoek, niet graag in middelpunt van belangstelling willen staan en niet in grote groepen willen zijn.

2. Diepere verwerking: wanneer je hooggevoelig bent gebruik je meer delen van je hersenen om informatie te verwerken. Je gaat informatie eerst analyseren op risico’s en gevolgen. Vervolgens bepaal je pas welke actie in die situatie het best kan zijn. Als je meer informatie te verwerken krijgt, doordat je gevoeliger bent en deze informatie ook intensiever verwerkt, is het een logisch gevolg dat je ook meer tijd nodig hebt om één en ander een plek te geven. In onze maatschappij, waarin prestatie en snelheid vaak op de voorgrond staan, kun je daarom als hooggevoelig persoon in de knel komen. Velen van ons willen aan de verwachtingen van anderen kunnen voldoen, zich kunnen meten aan anderen. Wanneer je regelmatig merkt dat je daar niet aan kan voldoen, heeft dit invloed op je eigenwaarde. Bovendien kunnen je inspanningen daar wel aan te voldoen maken dat je jezelf te veel belast, met als gevolg dat je depressief kunt raken, een burn-out kunt krijgen of angst ontwikkelt om situaties aan te gaan.

Aparte dienst verlening onder HGHG zijn de UWV werkfit maken trajecten: Wat is Werkfit maken? Werkfit maken is een re-integratietraject, waarmee jij je positie op de arbeidsmarkt kunt verstevigen. Waardoor vallen hooggevoelige mensen vaak uit?

Burn-out

Bore-out (hooggevoelige en hoogbegaafde mensen)

Depressie

Onbegrepen psychische en somatische klachten

CVS

Fybromyalgie

Wanneer kies jij voor een Werkfit-traject via Hooggevoelig heel gewoon? Je hebt een ZW-of WGA-, WAO-, WAJONG- of WAZ-uitkering. Flexwerkers en mensen, die tijdens hun WW-uitkering arbeidsongeschikt worden, kunnen ook een ZW-uitkering via UWV krijgen en onder de Werkfit-regeling vallen. Je weet of je vermoedt dat je hooggevoelig bent en je wilt graag leren hoe je het talent daarvan kunt gebruiken en de last ervan vermindert. Je wilt door een gespecialiseerde coach begeleid worden in een maatwerktraject. En je wilt een werkplek vinden, die echt bij jou past. Waarmee ga je aan de slag? Het versterken van je werknemersvaardigheden Het verbeteren van je persoonlijke effectiviteit Je arbeidsmarktpositie in beeld brengen Onze ervaring is dat hooggevoelige mensen met name bezig gaan met het verbeteren van hun persoonlijke effectiviteit. Zodra je jezelf beter begrijpt en je eigen richting kunt bepalen, volgen de andere stappen als vanzelf. Wat je daarin nodig hebt, wordt uiteraard meegenomen in het traject.


De vertrouwenspersoon

In een ideale wereld is er geen vertrouwenspersoon nodig. Er bestaan geen problemen, iedereen doet wat hij moet doen en niemand heeft last van een ander. De realiteit is anders. Op kantoor, op school, in de zorg, de hulpverlening, vrijwilligerswerk en in de sport, overal waar mensen samen zijn, komen ongewenste omgangsvormen voor en is er dikwijls ook een kans op integriteitsschendingen. Vaak is het voldoende om hierover met elkaar in gesprek te gaan, al dan niet met hulp van een derde, zoals de leidinggevende of een vertrouwenspersoon. Maar soms is in gesprek gaan niet de juiste oplossing, bijvoorbeeld omdat het gebeurde daarvoor te ernstig is. In dat geval is het tijd voor een andere stap: een klacht over ongewenste omgangsvormen of het melden van het vermoeden van een ernstige misstand. En in het geval van een misdrijf het doen van aangifte bij de politie. Meer weten ga naar www.devertrouwenspersoon.nl

 

 

home  |   visie  |  coaching  |  trainingen & workshops   |  links  |  contact
© 2007 Jeroen Zweerts. Alle rechten voorbehouden